Skapa ditt ärende idag, vi hjälper dig att få ersättning!

  Vi kan endast hjälpa dig till en ersättning ifall du är minst 18 år

  Vad gäller ditt ärende?

  Vänligen fyll i vad din skada avser så vi kan gå vidare och hjälpa dig till ersättning

  Har du sökt kvalificerad vård?

  Du kan tyvärr inte få ersättning för din sjukdom eller diagnos om du inte har uppsökt vård.

  Ange namn på försäkringsbolaget du hade när du första gången besökte vård för din sjukdom eller diagnos

  Har du haft en barnförsäkring?"Detta är en försäkring som föräldrar tecknar åt sina barn och gäller fram tills 25 års åldern"

  Försäkringstagarens personnummer

  När uppsökte du vård för din sjukdom eller diagnos första gången?"Ange ungefär om du inte vet exakt datum"

  När uppsökte du vård för din sjukdom eller diagnos sista gången?"Ange ungefär om du inte vet exakt datum"

  Ange namn på samtliga vårdinrättningar som du har besökt för din sjukdom eller diagnos."Vårdinrättningar kan vara vårdcentraler, sjukhus, hudkliniker m.fl."

   Vänligen lägg till samtliga vårdinrättningar.
   Vi behöver beställa dina journaler då försäkringsbolagen kräver detta, vänligen fyll i samtliga årdinrättningar!

   Bifoga tydliga bilder på dina acneärr eller andra relevanta filer

   Vi behöver foton över samtliga ärr så vi kan söka rätt ersättning från försäkringsbolagen. Vänligen bifoga bra och tydliga foton!”

   Du uppfyller kraven för att få ersättning!

   Baserat på dina svar finns det en stor sannolikhet till att du har rätt till ersättning för din sjukdom eller diagnos. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter här nedan.