Vi maximerar din ersättning för akneärr & övriga hudrelaterade sjukdomar.

Var tredje tonåring i Sverige har hudrelaterade besvär. InCertifys försäkringsspecialister hanterar ditt ärende från start till utbetalning och skulle det visa sig att du ej har rätt till ersättning, är vår tjänst kostnadsfri.  Missa inte denna möjlighet, skapa ditt ärende idag!

skapa ditt ärende
Rated 4.6/5

Mer än ett ombud

Ärendet skapat

När du signerat fullmakten kan vi på InCertify påbörja ditt skadeärende gentemot försäkringsbolaget.

InCertify hämtar in underlag

Nästa steg är att vi samlar in alla underlag avseende din sjukdom/diagnos så att vi kan hjälpa dig till en försäkringsersättning.

Pengar

Nu är det dags att utbetala din ersättning. Visar det sig att du blivit nekad ersättning, är vår tjänst helt kostnadsfri.

skapa ditt ärende

Problemet

Akne, eksem eller andra sjukdomar och diagnoser är dessvärre något som besvärar många av oss, hur försiktiga vi än må vara. Vad många inte känner till är att det kan vara möjligt att få ekonomisk ersättning.

Utöver kunskapsmässiga brister är det långdragna och avancerade pappersprocesser som gör att majoriteten inte driver igenom sina ärenden, vilket leder till outnyttjade försäkringsersättningar som uppgår till miljardbelopp varje år.

Lösningen

Vi på InCertify erbjuder en individuellt anpassad helhetslösning för att maximera varje klients försäkringsersättning. Inget fall är det andra likt, vi har därför specialister som unikt handlägger varje enskilt fall. Ärendet analyseras, övertas och bearbetas grundligt tills att pengarna, vid avslut, betalas ut till ditt konto.

Med vår expertis till förfogande kan du fokusera på annat. Om vi, mot förmodan, inte skulle få ut ersättning är vårt arbete helt gratis. Lyckas vi få ut en ersättning erhåller vi ett arvode på 30%.

Tips & råd

Akneärr – orsaker, behandling och ersättning

I denna artikel går vi igenom orsaker, behandling och ersättning till akneärr

Läs mer

Din rätt till ersättning för akneärr

I den här artikeln går vi igenom vad som gäller för att du ska få ut rätt kompensation för dina skador, och hur enkelt det faktiskt kan vara!

Läs mer

Behandlingar för att ta bort akneärr

Här ser vi över vilka behandlingar som finns för att underlätta dina problem relaterade till akneärr!

Läs mer