Hur ser processen ut?

 • Du börjar med att skapa ett ärende. Här svarar du på några enkla frågor avseende din sjukdom eller diagnos. Vi behöver bland annat få svar på vilken försäkring du har haft samt vilka vårdinrättningar (t ex vårdcentral, ungdomsmottagning eller läkare online) du har besökt.
 • Du behöver även bifoga bilder av hög kvalitet. Se till att bilderna är tagna i en god ljusmiljö, gärna dagsljus. Undvik blixt eller andra ljuskällor som skapar reflektioner i huden, då detta lätt döljer ärr. Undvik även skuggor över området du tar kort på.
 • För ansikte: Ta ett kort från höger sida, ett från vänster och ett framifrån. Se till att få med hela området från haka till toppen av pannan.
 • För kropp: Bilden bör tas på ett avstånd som gör det lätt att avgöra vilken kroppsdel det gäller.
 • I nästa steg skriver du in dina kontaktuppgifter och signerar en fullmakt med BankID, varpå vi tar över ärendet och gör vårt bästa för att få ut
  ersättning från försäkringsbolaget. Vårt arvode ligger på 30% av den utbetalda summan. Skulle vi inte lyckas kostar det dig ingenting.
 • Därefter väntar du helt enkelt på att få dina pengar. Vi kontaktar dig om komplettering behövs.

Hur lång tid tar det?

Våra kunder får vanligtvis sin ersättning inom fyra månader efter att ärendet har skapats hos oss, men i undantagsfall tar det längre tid. Vi hanterar naturligtvis ditt ärende så fort som möjligt, men försäkringsbolagens handläggningstid varierar och medicinska journaler kan dröja att få ut. Det är viktigt att du fyller i anmälan så utförligt som möjligt och bifogar tydliga bilder för att processen ska gå snabbare.

Hur uppdaterar ni mig?

När du har skapat ett ärende hos oss skickar vi ut en bekräftelse via e-mail. Därefter sköter vi resten. I händelse av att ytterligare underlag krävs, kommer vi att höra av oss – huvudsakligen via e-mail.

Du kan när som helst kontakta oss på arende@incertify.se om du har några frågor.

Kom ihåg att ange ditt ärendenummer när du kontaktar oss. Ärendenummer hittar du i fullmakten som skapades i samband med din ansökan.

Vad kostar vår tjänst?

 • Lyckas vi få ut en ersättning erhåller vi 30% i arvode.
 • Om ersättning nekas, debiteras du ingenting.
 • Försäkringsersättningen räknas som en skattefri inkomst.

Kan jag få ersättning för andra diagnoser?

 • Ja, du måste inte ha just aknebesvär för att få ersättning. Den diagnos du har behöver ha blivit fastställd i medicinsk journal. Det innebär att du ska ha uppsökt vård och att du ska ha fått ditt diagnosbesked från en läkare eller annan utredare.
  För tillfället hanterar vi inte ADD/autism-diagnoser.
 • Om du har fått ett diagnosbesked kan du enkelt skapa ett ärende här för att ansöka om ersättning.

Varför behöver jag signera en fullmakt?

 • Vi behöver en signerad fullmakt för att beställa samtliga journaler avseende din sjukdom eller diagnos och för att lägga upp och driva ditt ärende mot försäkringsbolagen.

OBSERVERA att fullmakten endast ger oss möjlighet att hantera information om den specifika skadan som du söker ersättning för, till exempel akneärr eller en särskild diagnos.

Vad händer när jag har signerat en fullmakt?

När du har signerat en fullmakt ger du oss tillåtelse att samla in underlag som är relevant för din skada, varpå vi kan skapa ett ärende hos försäkringsbolaget.

Medicinsk behandling för akneärr

Vad finns det för olika typer av akneärr?

Hur tar man bort akneärr?

 • Idag finns det flera olika behandlingar som kan hjälpa dig att att helt eller devis få bort akneärr. Vilken behandling som är rätt för dig beror på hur dina ärr ser ut och vilken hudtyp du har.

Vad orsakar akneärr?

 • Kort sagt är akneärr skador som uppstår i huden efter svåra akneutbrott. Här kan du läsa mer ingående om vad som orsakar akneärr.

Hur lång tid tar det?

 • Det varierar beroende på när din skada inträffade eller när du fick din sjukdom, hur många journaler som ska begäras ut och hur lång handläggningstid ditt försäkringsbolag har för tillfället; det är därför svårt att ge ett exakt besked. Några månader får man räkna med, ibland längre.

Hur mycket pengar kan jag få?

 • Ersättningsbelopp för akneärr varierar och beror på flera olika faktorer; bland annat vilket försäkringsbolag du haft, var ärren sitter och hur framträdande de är. Högst ersättning ges i regel för ärr i ansiktet.

Hur vet jag om min diagnos är fastställd?

 • Diagnoser kan fastställas av olika vårdgivare. Du bör antingen ha uppsökt den vanliga sjukvården (vårdcentral/sjukhus) eller gjort en separat utredning. Skulle det vara en läkare som fastställt diagnosen, ges en så kallad ICD-kod ut. Du hittar ofta din ICD-kod eller diagnos i dina journalanteckningar hos 1177.

Hur uppdaterar ni mig?

 • När ditt ärende har skapats, samlar vi in samtligt underlag och sköter hela processen. Vi hör av oss om någon form av komplettering är nödvändig, eller vid ett beslut. Du kan när som helst skicka ett mail till arende@incertify.se om du har några frågor. Ditt ärendenummer finns i fullmakten.

Vad händer när jag har signerat?

 • När du har signerat ger du oss juridisk rätt att sköta ditt ärende gällande ersättning från aktuella försäkringsbolag, dock givetvis endast avseende det besvär du söker för.