FAQ

Vanliga frågor och svar.

Kan jag få pengar för mina akneärr?

Ja, du kan få ersättning för dina akneärr men även för andra sjukdomar och olycksfall. Det finns dock vissa krav som behöver vara uppfyllda. Ett av kraven är att du behöver ha uppsökt vård för din skada eller sjukdom.

Kan jag få ersättning för en diagnos?

Ja, det stämmer. Du kan få försäkringsersättning vid ett diagnosbesked men det krävs då att diagnosen ska ha blivit fastställd. Det innebär att du ska ha uppsökt vård och att du ska ha fått ditt diagnosbesked från en läkare/annan utredare.

Om du har fått ett diagnosbesked och tror att du har rätt till ersättning ber vi dig att skapa ett ärende här.

Hur vet jag om min diagnos är fastställd?

Diagnoser kan fastställas av olika vårdgivare. Du bör antingen ha uppsökt den vanliga sjukvården(vårdcentral/sjukhus) eller gjort en separat utredning. Om det är en läkare som har fastställt diagnosen ges en så kallad ICD-kod ut. Vid exempelvis en dyslexiutredning däremot kan diagnosen fastställas av en utredare. Du hittar ofta din ICD-kod eller diagnosnamn i dina journalanteckningar hos 1177.

Hur mycket pengar kan jag få?

Hur mycket du kan få i ersättning beror på olika faktorer. Bland annat beroende på vad du har för försäkring, hur gammal du är och hur grova dina besvär är. Vi ser dock alltid till så att du får ut så mycket som möjligt.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden varierar beroende på när din skada inträffade eller när du fick din sjukdom och hur många innan dig som väntar på ett beslut. I vanliga fall brukar ett ärende ta mellan två och fyra månader.

Hur mycket kostar det?

Vår tjänst är helt riskfri. Det är helt gratis för dig att lägga upp ett ärende eller, om du mot förmodan, blir nekad ersättning. Lyckas vi få ut en ersättning erhåller vi 30% i arvode. Försäkringsersättningen som du får räknas som en skattefri inkomst.

Hur uppdaterar ni mig?

När ditt ärende har skapats samlar vi in samtliga underlag och handlägger ärendet. Vi hör av oss till dig om det är någonting vi behöver eller vid ett beslut. Om du vill veta ärendets status får du gärna skicka ett mail till info@incertify.se med ditt person- eller ärendenummer som du hittar i fullmakten.

Varför behöver jag signera en fullmakt?

Vi behöver en signerad fullmakt för att beställa samtliga journaler avseende din sjukdom eller diagnos och för att lägga upp och driva ditt ärende mot försäkringsbolagen.

Vad händer när jag har signerat?

Efter att vi har lagt upp ett ärende tillsammans med dig handläggs det olika beroende på vad det är
för typ. Vi samlar in samtliga underlag och driver det mot en maximal ersättning.