På InCertify har vi en nollvision för sjukdoms- och skadeärenden. Det innebär att vi effektivt strävar mot att ingen i Sverige med rätt till ersättning vid skada eller sjukdom ska få sina pengar förlorade.

© 2020 InCertify AB